Utrykningskurs

Utrykningskurset har spesialisert seg innen opplæring og vedlikeholdstrening av utrykningspersonell som trenger, eller alt har, kode 160 i førerkortet. Dette kan være ansatte i ambulansetjenesten, brann- og redningstjenesten eller andre personer som f.eks er under utdannelse innenfor disse yrkene.

Vårt firma ble etablert i 2005 og har siden da gjennomført en lang rekke kurs med en enda lengre rekke elever som har bestått teoriprøve og oppkjøring hos Statens Vegvesen etter endt kurs hos oss. Vi er i den sammenheng veldig stolte av å være en av landets kursarrangører med lavest styrkprosent!

Veidirektoratet krever at vi må ha en tilknytning til en utrykningsetat, og i vårt tilfelle er det Ringerike Brann og Redningstjeneste som innehar rollen som kursarrangør. Vi har gjennom revisjoner fått dokumentert at dette samarbeidet fungerer veldig bra, og at dokumentasjon og gjennomføringen av våre kurs er dekket og ivaretatt i henhold til Utrykningsforskriften av 1.juli 2009.

Påmelding Utrykningskurs 2018

Uke 2 & 3 :
Uke 5 & 6 :
Uke 8 & 9 :

Uke 15 & 16 :
Uke 22 & 23 :

 

Flere datoer for kurs 2018 kommer!

 


Kursavgiften er for tiden: 20.500,-

Prisen innkluderer:

  • Kursperm
  • Kursboka «Utrykningskjøring»
  • Teoriprøve hos Biltilsynet
  • Oppkjøring hos Biltilsynet
  • Utstedelse av nytt førerkort

Kursavgiften må betales før kursstart.
Rimelig overnattings muligheter på kursstedet.

Avbestillingsrutiner:
Avmeldingsfrist 2 uker før kursstart.
Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart belastes full kursavgift.