Kurs Info

Kurset frem til 160-kode:

Utrykningskurset er bygd opp etter den nye forskriften om opplæring og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy,
og læreplan om kompetansebevis for førere av utrykningskjøring, gjeldene fra 1. juli 2009.

Planen er delt opp i 4 trinn:

Trinn 1: Grunnleggende forståelse av utrykningskjøring
Trinn 2: Grunnleggende kjøredyktighet
Trinn 3: Utrykningskjøring
Trinn 4: Utrykningskjøringsoppdrag – avsluttende sikkerhetskurs

Målet med opplæringen:

Som beskrevet i læreplanen:

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig,
og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Opplæringen avsluttes med teoretisk og praktisk prøve, med godkjente utrykningssensorer fra Statens Vegvesen.

Kursets varighet er 10 dager.